Aktualności

Hydroportal - pozyskanie informacji o wodach nigdy nie było prostsze!
CZYTAJ DALEJ
Szanujmy wodę nie tylko od święta
CZYTAJ DALEJ
Doceń wodę! Renaturyzacja to remedium dla przyrody
CZYTAJ DALEJ
Modelowanie matematyczne szansą dla rozpoznania eutrofizacji wód

Współpraca AGH, IMGW-PIB i PGW Wody Polskie pozwoli na zastosowanie narzędzi do modelowania matematycznego w gospodarowaniu wodami, które jest szansą na lepsze rozpoznanie źródła i skali eutrofizacji wód – jednego z kluczowych problemów w zarządzaniu wodami.

Projekty II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - raport z konsultacji społecznych

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Infrastruktury zawiadamia o zakończeniu procesu konsultacji społecznych projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Wody to nie śmietnik, dlatego dbajmy o czystość wód – dla nas i dla zdrowych ekosystemów

Pierwszy kwietnia rozpoczyna Tydzień Czystości Wód. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rosnący problem zanieczyszczenia rzek, jezior i mórz i zachęcenie do większej troski o nasze zasoby wody. Skażona woda wpływa negatywnie na życie zwierząt, roślin i ludzi, dlatego niezbędne jest podejmowanie działań zaradczych. Wody Polskie robią to na kilka sposobów – przez planistykę,...

Już jest! Pierwsza wtyczka od Wód Polskich gotowa do pobrania.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępniło pierwszą wtyczkę do oprogramowania QGIS o nazwie „Wody Polskie – Baza WMS”. Gromadzi ona w jednym miejscu wszystkie usługi przeglądania WMS (Web Map Services) opublikowane przez Wody Polskie i umożliwia ich wczytanie do QGISa za pomocą jednego przycisku. Dla ułatwienia usługi zostały pogrupowane w 6 zakładkach tematycznych.

Światowy Dzień Wody 2022 pod hasłem „Uczynić niewidzialne widzialnym”

W tym roku, 22 marca, już po raz 30 obchodzimy Światowy Dzień Wody (ŚDW). Tegoroczne hasło podkreśla bardzo ważną rolę wód podziemnych, które są istotnym elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Tym samym zwraca również uwagę na wyzwania związane z zasobami wód podziemnych oraz ich jakością. Podmiotem odpowiedzialnym za zrównoważone gospodarowanie...

Światowy Dzień Mokradeł 2022: obchody podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych już 2 lutego

„Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja Światowego Dnia Mokradeł. W 2022 roku wydarzenie to obchodzone będzie już po raz 51. Z tej okazji w wielu krajach na całym świecie odbywać się będzie szereg akcji promujących znaczenie mokradeł w globalnej gospodarce wodnej, a także ich rolę w zachowaniu siedlisk dzikiej...

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK