Aktualności

Hydroportal - pozyskanie informacji o wodach nigdy nie było prostsze!
CZYTAJ DALEJ
Szanujmy wodę nie tylko od święta
CZYTAJ DALEJ
Doceń wodę! Renaturyzacja to remedium dla przyrody
CZYTAJ DALEJ
Od planów do działania – co czeka gospodarkę wodną w Polsce?

Zakończyły się konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami. Wkrótce rozpocznie się proces legislacyjny, w wyniku którego projekt IIaPGW zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, jako dokument obowiązujący przez kolejnych 6 lat. To dobry moment na dokonanie podsumowania – co to jest „filozofia” gospodarowania...

Nie poprawimy stanu wód bez konkretnych działań

Na stan wód w naszym kraju wpływają wszystkie procesy zachodzące w danej zlewni. Punktowa walka z przyczynami zanieczyszczeń jest metodą skuteczną, lecz doraźną. Kluczowe są kompleksowe działania dla poprawy jakości wód na całym obszarze Polski, które pomogą poprawić stan wód w całym kraju. Żeby skutecznie to zrobić niezbędna jest współpraca, zarówno na poziomie...

Ponad tysiąc użytkowników uczestniczyło w konferencji podsumowującej prace nad projektami IIaPGW i aPZRP

17 i 18 listopada w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca przygotowanie dwóch kluczowych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne konferencja odbyła się w formule online. Wzięło w niej udział blisko 950 osób, w tym przedstawiciele administracji różnych szczebli, instytucji centralnych, organizacji...

Konsultacje społeczne IIaPGW i aPZRP: ponad 2 tys. wniosków w trosce o bezpieczeństwo powodziowe i dobry stan wód!

3,5 tys. aktywnych uczestników oraz ponad 2 tys. zgłoszonych wniosków i uwag to ostateczny bilans konsultacji społecznych zorganizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w trakcie drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) oraz pierwszej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Koszt...

Ruszyła rejestracja na ogólnopolską konferencję podsumowującą przygotowanie projektów IIaPGW oraz aPZRP

W imieniu Ministra Infrastruktury i Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszamy w dn. 17-18 listopada 2021 r. na ogólnopolską konferencję podsumowującą przygotowanie projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Ze względu na obostrzenia związane z pandemią...

Podsumowanie konsultacji społecznych IIaPGW – jak informowaliśmy społeczeństwo?

14 października 2021 r. zakończył się proces zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych II aktualizacji planów gospodarowania wodami dla 9 obszarów dorzeczy, prowadzonych przez Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje społeczne IIaPGW to najważniejszy etap realizowanego przez PGW WP projektu, w trakcie którego każdy...

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK