Aktualności

Hydroportal - pozyskanie informacji o wodach nigdy nie było prostsze!
CZYTAJ DALEJ
Szanujmy wodę nie tylko od święta
CZYTAJ DALEJ
Doceń wodę! Renaturyzacja to remedium dla przyrody
CZYTAJ DALEJ
Podsumowanie konsultacji społecznych IIaPGW – jak informowaliśmy społeczeństwo?

14 października 2021 r. zakończył się proces zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych II aktualizacji planów gospodarowania wodami dla 9 obszarów dorzeczy, prowadzonych przez Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje społeczne IIaPGW to najważniejszy etap realizowanego przez PGW WP projektu, w trakcie którego każdy...

Czysta woda - prosta sprawa? Do 14 października czekamy na Twoje zdanie!

Wiele osób spędziło tegoroczny urlop nad wodą w Polsce. Rzeka, jezioro, morze – co możemy powiedzieć o jakości wody? Przyjrzyjmy się dokładniej, z jakimi problemami i wyzwaniami musimy zmierzyć się w naszym kraju, by stan wód się nie pogarszał. To ostatni dzwonek, by wziąć udział w konsultacjach społecznych w ramach drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami, które...

Erraty do projektów IIaPGW

W czasie trwania konsultacji społecznych projektów IIaPGW nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na treść projektów IIaPGW, tj.:

Konsultacje w ramach SOOŚ dla projektów IIaPGW - rozpoczęte

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

SOOŚ dla projektów IIaPGW ruszają 30.09.2021

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Zielonej Górze

9 września w Zielonej Górze odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Odry - regionu wodnego Środkowej Odry. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie właściwych celów środowiskowych.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK