Od dnia 24.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie IIaPGW na obszarze dorzecza Odry

23 lutego 2023 r.

Od dnia 24.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

W dniu 23 lutego 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 24 lutego 2023 r. (§ 2). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wchodziło w życie z dniem 17 lutego 2023 r. Pozostałe rozporządzenia  wchodzą w życie z dniem 23 marca 2023 r. 

W celu ułatwienia przygotowania dokumentacji i wyszukiwania niezbędnych informacji PGW Wody Polskie udostępniło następujące materiały pomocnicze
  • narzędzie do przeglądania i pobierania kart charakterystyk JCWP i JCWPd;
  • dane przestrzenne.
Więcej informacji w zakładce "O PROJECIE" / "II aPGW"
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK