Okres obowiązywania planów gospodarowania wodami z 2016 r. został przedłużony do 22.03.2023 r.

30 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 47 pkt 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687), obowiązujące plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW), opublikowane w formie rozporządzeń w 2016 roku, zachowują swoją moc prawną do 22 marca 2023 r.

Szczegółowy wykaz aktów prawnych stanowiących rozporządzenia ws. przyjęcia aPGW znajduje się na stronie https://apgw.gov.pl/pl/II-cykl-informacje-ogolne.

W odniesieniu do IIaPGW opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru (Dz. U. poz. 2740). Dla pozostałych obszarów dorzeczy trwają procedury legislacyjne.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK