Od dnia 17.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie IIaPGW na obszarze dorzecza Wisły

17 lutego 2023 r.

Od dnia 17.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 17 lutego 2023 r. (§ 2).

Traw proces legislacyjny związany z ogłoszeniem rozporzadzenia w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Pozostałe rozporządzenia zostały ogłoszone oraz wchodzą w życie z dniem 23 marca 2023 r. 

W celu ułatwienia przygotowania dokumentacji i wyszukiwania niezbędnych informacji PGW Wody Polskie udostępniło następujące materiały pomocnicze
  • narzędzie do przeglądania i pobierania kart charakterystyk JCWP i JCWPd;
  • dane przestrzenne.
Więcej informacji w zakładce "O PROJECIE" / "II aPGW"
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK