Hydroportal z danymi z IIaPGW

12 czerwca 2023 r.

Na Hydroportalu zamieściliśmy dane dotyczące II aktualizacji Planów gospodarowania wodami (IIaPGW), które obowiązują od 2023 r. Jest to podsumowanie prac prowadzonych w III cyklu planistycznym (2016-2022), zakończonych przyjęciem IIaPGW w formie rozporządzeń.

Hydroportal to narzędzie mapowe, które umożliwia przegląd danych przestrzennych związanych z gospodarką wodną. Korzystanie z niego nie wymaga dodatkowego oprogramowania – działa w przeglądarce internetowej.
W zakładce „Plany gospodarowania wodami” znajdują się dane umożliwiające identyfikację:
  • jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w podziale na: rzeczne, jeziorne, przejściowe, przybrzeżne i zbiornikowe;
  • jednolitych części wód podziemnych (JCWPd);
  • JCWP i JCWPd obowiązujące do 2023 r. (w poprzednim cyklu planistycznym zakończonym przyjęciem aPGW w 2016 r.);
  • zlewni JCWP;
  • obszarów dorzeczy;
  • regionów wodnych;
  • ekoregionów.
Narzędzie umożliwia przegląd jednolitych części wód (oraz ich zlewni) oraz identyfikację podstawowych danych je charakteryzujących. Pozwala także na pobranie karty charakterystyk jednolitej części wód , która zawiera szczegółowe informacje na podstawie IIaPGW (m.in. cel środowiskowy, zestaw działań czy odstępstwa).
Udostępnione na Hydroportalu dane są dodatkowymi materiałami związanymi z IIaPGW. Mają charakter pomocniczy (prawnie obowiązującymi dokumentami są rozporządzenia Ministra Infrastruktury opublikowane w Dzienniku Ustaw).

Hydroportal jest dostępny pod adresem: https://isok.gov.pl/hydroportal.html

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK