Konferencja podsumowująca przygotowanie projektów IIaPGW oraz aPZRP 17-18.11.2021

W dniu 17 i 18 listopada 2021 r. odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca przygotowanie projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Ze względu na obostrzenia związane z pandemią konferencja została zorganizowana w trybie online.

Projekty IIaPGW i aPZRP należą do najważniejszych planistycznych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Aktualizowane po raz drugi plany gospodarowania wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan polskich zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości (www.apgw.gov.pl). Skoordynowane z nimi, uaktualniane po raz pierwszy plany zarządzania ryzykiem powodziowym, mają na celu poprawę bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka powodziowego na zagrożonych terenach (www.stoppowodzi.pl).

W trakcie dwudniowej konferencji omawiane były m.in. wyniki konsultacji społecznych oraz kluczowe działania zaplanowane w ramach obu projektów. Dodatkowo zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji,  prowadzone były oddzielne panele dyskusyjne dotyczące aPZRP oraz IIaPGW.

W trakcie spotkania była możliwość zadawania pytań związanych z tematyką konferencji. Odpowiedzi na wybrane pytania zostały udzielone podczas dyskusji na koniec konferencji. W związku z tym, że proces konsultacji społecznych projektów IIaPGW i aPZRP został zakończony,  pytania zadane w trakcie konferencji nie były elementem konsultacji, a tym samym nie będą miały wpływu na treści dokumentów planistycznych.ZOBACZ ZAPIS SPOTKANIA

Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania.

AGENDA

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacjami, również z paneli dyskusyjnych, które były przedstawiane podczas dwóch dni konferencji. 
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK