Już jest! Pierwsza wtyczka od Wód Polskich gotowa do pobrania.

29 marca 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępniło pierwszą wtyczkę do oprogramowania QGIS o nazwie „Wody Polskie – Baza WMS”. Gromadzi ona w jednym miejscu wszystkie usługi przeglądania WMS (Web Map Services) opublikowane przez Wody Polskie i umożliwia ich wczytanie do QGISa za pomocą jednego przycisku. Dla ułatwienia usługi zostały pogrupowane w 6 zakładkach tematycznych.


Dostępne zakładki tematyczne:

  • Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP10k),
  • Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami (aPGW),
  • Jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie (Granice PGWWP),
  • Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP),
  • Mapa zagrożenia powodziowego (MZP),
  • Mapa ryzyka powodziowego (MRP).

Wtyczkę „Wody Polskie – Baza WMS” można pobrać z oficjalnego repozytorium QGIS. W aktualnej wersji 1.0.1 dostępnych jest 28 usług przeglądania WMS, co daje łącznie ponad 400 warstw tematycznych. Autorem narzędzia jest Łukasz Ścisłowski – główny specjalista w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP.

W celu pozyskania powyższych zasobów w formie wykazów, kompozycji mapowych lub danych wektorowych zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej: https://wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/1677-udostepnianie-danych-z-systemu-informacyjnego-gospodarowania-wodami-2 

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK