Ruszyła rejestracja na ogólnopolską konferencję podsumowującą przygotowanie projektów IIaPGW oraz aPZRP

3 listopadaa 2021 r.

W imieniu Ministra Infrastruktury i Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszamy w dn. 17-18 listopada 2021 r. na ogólnopolską konferencję podsumowującą przygotowanie projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Ze względu na obostrzenia związane z pandemią konferencja zorganizowana będzie w trybie online. 


Projekty IIaPGW i aPZRP należą do najważniejszych planistycznych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Aktualizowane po raz drugi plany gospodarowania wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan polskich zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości (www.apgw.gov.pl). Skoordynowane z nimi, uaktualniane po raz pierwszy plany zarządzania ryzykiem powodziowym mają na celu poprawę bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka powodziowego na zagrożonych terenach (www.stoppowodzi.pl).

W trakcie dwudniowej konferencji omawiane będą m.in. wyniki konsultacji społecznych oraz kluczowe działania zaplanowane w ramach obu projektów. Dodatkowo zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji, będą prowadzone oddzielne panele dyskusyjne dotyczące aPZRP oraz IIaPGW, dzięki którym zarejestrowani użytkownicy będą mogli wziąć aktywny udział w dyskusjach panelowych z ekspertami, co dodatkowo uatrakcyjni formułę wydarzenia.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział – do wyboru – w panelu pn. „Działania renaturyzacyjne i udrażnianie barier migracyjnych” (IIaPGW) lub „Działania techniczne i nietechniczne w zarządzaniu ryzykiem powodziowym” (aPZRP). W drugim dniu konferencji użytkownicy będą mogli wybrać udział w panelu pn. „Derogacje - odstępstwa z art. 4.4, 4.5 i 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej” (IIaPGW) lub panelu pn. „Znaczenie analiz ekonomicznych i wariantowania w procesie planistycznym i procesie inwestycyjnym” (aPZRP).

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań związanych z tematyką konferencji, a odpowiedzi na wybrane z nich zostaną udzielone podczas dyskusji na końcu każdego dnia wydarzenia. Przypominamy, że w związku z tym, że proces konsultacji społecznych projektów IIaPGW i aPZRP został zakończony, ewentualne pytania zadane w trakcie konferencji nie będą elementem konsultacji, a tym samym nie będą miały wpływu na treści dokumentów planistycznych.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 15 listopada. W trakcie rejestracji prosimy o zaznaczenie, w którym panelu tematycznym będą Państwo chcieli wziąć udział.

Formularz do rejestracji na konferencję oraz agendę spotkania znajdą Państwo na stronie: https://apgw.gov.pl/pl/konferencja-podsumowujaca-konsultacje-spoleczne

Zapraszamy do rejestracji i aktywnego udziału w konferencji!

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK