7 września w Poznaniu i 9 września w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

20 sierpnia 2021 r.

Spotkania konsultacyjne w Poznaniu i Zielonej Górze będą ostatnimi z serii spotkań konsultacyjnych projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). Będzie to okazja do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim zadawania pytań na czacie i zgłaszania uwag dotyczących problematyki wodnej obszaru dorzecza Odry – regionu wodnego Warty w ramach spotkania konsultacyjnego w Poznaniu oraz regionu wodnego Środkowej Odry - w ramach spotkania w Zielonej Górze.


Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.apgw.gov.pl/spotkania-konsultacyjne, w zakładce w wybranym mieście, w terminie do 3 września na spotkanie w Poznaniu oraz do 7 września - w Zielonej Górze. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, na stronie głównej oraz w zakładce właściwego spotkania konsultacyjnego, ale bez możliwości zadawania pytań na czacie.
 
Każdy może zabrać głos w sprawie wody poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, do czego zachęcamy!
 
Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, które potrwają do 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK