Spotkania konsultacyjne

Na etapie tworzenia dokumentów planistycznych bardzo ważny jest aktywny udział społeczeństwa w konsultacjach dotyczących gospodarowania wodami. Podczas półrocznych konsultacji odbyło się 15 spotkań w formule online w poszczególnych regionach Polski. Liczba zgłoszonych uwag oraz wnioski z konsultacji społecznych, zostaną przedstawione na ogólnopolskiej konferencji, podsumowującej sześć miesięcy udziału społeczeństwa w opracowaniu tych dokumentów. Data i miejsce tego wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie. Zapis każdego ze spotkań konsultacyjnych oraz prezentacje prelegentów znajdują się w kafelkach oznaczonych kolorem niebieskim, reprezentujących miasta, w których miały miejsce spotkania konsultacyjne. Zapraszamy do obejrzenia zapisu spotkania oraz zapoznania się z udostępnionymi materiałami klikając w wybrany kafelek.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK