Spotkania konsultacyjne

Na etapie tworzenia dokumentów planistycznych bardzo ważny jest aktywny udział społeczeństwa w konsultacjach dotyczących gospodarowania wodami. Podczas półrocznych konsultacji odbędzie się 15 spotkań w formule online w poszczególnych regionach Polski, a liczba zgłoszonych uwag oraz wnioski z konsultacji społecznych, zostaną przedstawione na ogólnopolskiej konferencji, podsumowującej sześć miesięcy udziału społeczeństwa w opracowaniu tych dokumentów. Data i miejsce tego wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie. 


Nie bądź obojętny, zabierz głos w sprawie wody i weź udział w jednym z 15 spotkań w formule online.

Zapis każdego ze spotkań konsultacyjnych oraz prezentacje prelegentów znajdują się w kafelkach oznaczonych kolorem niebieskim, reprezentujących miasta, w których miały miejsce spotkania konsultacyjne. Zapraszamy do obejrzenia zapisu spotkania oraz zapoznania się z udostępnionymi materiałami klikając w wybrany kafelek. Materiały z kolejnych spotkań konsultacyjnych będą tu sukcesywnie umieszczane.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK