Na stronie KE dostępne są tłumaczenia oceny realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej

24 września 2019 r.

Dwie dekady unijnej polityki wodnej i prawa wodnego przyniosły zmiany. Tendencja ciągłego pogarszania się jakości wody została odwrócona – wynika ze sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Zgodnie z art. 18 Ramowej Dyrektywy Wodnej i art. 16 Dyrektywy Powodziowej po każdej aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu i planów zarządzania ryzykiem powodziowym Komisja musi opublikować sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia tych dyrektyw.

Sprawozdanie Komisji zawiera między innymi przegląd postępów we wdrażaniu dyrektyw oraz ocenę planów, w tym sugestie dotyczące poprawy przyszłych planów. Sprawozdanie zawiera również ocenę współpracy międzynarodowej w ramach wdrażania dyrektyw.
 
Aktualne piąte sprawozdanie z realizacji zostało przyjęte 26 lutego 2019 r. i zawiera następujące dokumenty:
  • Europejski przegląd drugich planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy – dokument roboczy służb Komisji towarzyszący sprawozdaniu;
  • Europejski przegląd pierwszych planów zarządzania ryzykiem powodziowym – dokument roboczy służb Komisji towarzyszący sprawozdaniu;
  • Oceny dotyczące poszczególnych państw członkowskich UE w odniesieniu do drugich planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy – dokumenty robocze służb Komisji towarzyszące sprawozdaniu dla Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii;
  • Oceny poszczególnych państw członkowskich UE dotyczące pierwszych planów zarządzania ryzykiem powodziowym – dokumenty robocze służb Komisji towarzyszące sprawozdaniu dla ww. państw;
  • Sprawozdanie na temat współpracy międzynarodowej w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej – dokumenty robocze służb Komisji towarzyszące sprawozdaniu;
  • Nieformalne tłumaczenia ocen specyficznych dla danego kraju. W tym:
DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI, Drugie plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy – państwo członkowskie: Polska (pdf, 4,1 MB)

Sprawozdanie Komisji pokazuje znaczną poprawę w zakresie wiedzy i sprawozdawczości na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej w porównaniu z poprzednim cyklem. Więcej państw członkowskich złożyło terminowe sprawozdania, zawierające bardziej wyczerpujące, istotne i wiarygodne informacje.

Zdjęcie autorstwa Jerzego Malickiego

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK