Wody Polskie przekazują ponad 22 mln zł na badania jakości wody

15 lipca 2019 r.

Dzięki ponad 22 mln zł dofinansowania od Wód Polskich do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ trafi nowoczesny sprzęt do badania jakości wody. 4 lipca 2019 r. w Warszawie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska podpisali umowę w tej sprawie.

Umowa określa warunki realizacji przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zadań związanych z prowadzeniem kontroli i monitoringu wód w zakresie wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenie rolniczego. Z dokumentu wynikają też zasady udzielania GIOŚ dofinansowania przez PGW Wody Polskie. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadań wskazanych w umowie wynosi 22 mln 818 tys. zł.

Ważnym efektem dofinansowania będzie doposażenie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w m.in. kilkadziesiąt specjalistycznych samochodów terenowych i łodzi, trzy zestawy bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) oraz sprzęt komputerowy do analizy danych. Ponadto zostanie zaktualizowany informatyczny systemu kontroli, a inspektorzy ochrony środowiska przejdą 10 szkoleń z zakresu stosowania tzw. Dyrektywy Azotanowej. Wykonanych zostanie też szereg analiz laboratoryjnych.

„Kupimy bardzo nowoczesny sprzęt do ścigania przestępców, którzy bezpośrednio szkodzą wodom. To nowoczesne samochody, bezzałogowe statki powietrzne, komputery do opracowywania danych, które przekazujemy również do Wód Polskich” – powiedział Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dodał, że dzięki tym narzędziom Polska będzie realizowała obowiązki wynikające z unijnej tzw. Dyrektywy Azotanowej.

„Wody Polskie muszą dbać o wody również pod względem jakości. Bardzo się cieszę z tej współpracy i z przyjemnością przekazujemy te środki na badanie jakości wody” – powiedział Przemysław Daca Prezes Wód Polskich.

źródło: http://www.wody.gov.pl/
 
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK