W Bydgoszczy odbyła się konferencja Stop Suszy!

2 lipca 2019 r.

Bydgoską konferencję, odbywającą się 18 czerwca, otworzył Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Minister zapowiedział rozpoczęcie programu, którego celem jest dwukrotne zwiększenie retencji. Obecnie utrzymuje się ona w Polsce na poziomie 6,5%. Koszt inwestycji zaplanowanych w ramach Programu rozwoju retencji jest szacowany na 14 mld zł. Działania są zaplanowane na 7 lat.

Jak podkreślił Marek Gróbarczyk, ze względu na zmiany klimatyczne oraz skrajne zjawiska, jak choćby ostatnio występujące podtopienia oraz susze, czas podjąć bardziej dynamiczne działania. Dziś rozpoczęte działania, dadzą efekty za kilka lat.
 
W ramach Programu rozwoju retencji (PRR) planowana jest m.in. budowa 4 dużych zbiorników retencyjnych. Jednak działania związane z planem nie będą się ograniczały do większych inwestycji. Ich celem jest wiązanie dużej i małej retencji oraz melioracji. Program przewiduje również renaturalizację rzek. To kompleksowe działania, których zadaniem jest połączenie gospodarowania wodami, niwelowania zagrożenia powodziowego, a także tworzenie dróg śródlądowych. MGMiŻŚ w perspektywie planuje zwiększenie retencji do około 30%.
 
Aby móc budować, najpierw konieczne jest stworzenie odpowiednich planów. Zarówno Program rozwoju retencji (PRR) zapoczątkowany przez MGMiŻŚ, jak i plan przeciwdziałania skutkom suszy realizowany przez Wody Polskie, są programami, które się wzajemnie uzupełniają.
 
Obecny podczas konferencji Stop Suszy Prezes PGW WP Przemysław Daca powiedział, że Wody Polskie są gotowe do działania. Prezes podkreślił, że gospodarstwo już dzisiaj prowadzi inwestycje warte kilkanaście miliardów złotych. Celem działań gospodarki wodnej jest jak najlepsze przygotowanie naszego kraju na okresy powodzi oraz suszy. Obecnie kwoty przeznaczone na inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim, które należy do regionów najbardziej zagrożonych występowaniem suszy, zwiększyły się trzykrotnie. Z kolei ambitny plan Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczący zwiększenia retencji, skłania pracowników gospodarki wodnej do jeszcze bardziej wytężonej pracy.
 
Już dziś Wody Polskie pracują nad stworzeniem planu przeciwdziałania skutkom suszy. Jego celami jest m.in. wskazanie regionów najbardziej zagrożonych występowaniem zjawiska suszy, a także stworzenie katalogu działań i wskazanie lokalizacji do stworzenia małej i dużej retencji.
 
Ambasadorem projektu Stop suszy! jest Łukasz Nowicki. Aktor i dziennikarz od lat, jako Ambasador Dobrej Woli Unicef, jest zaangażowany w walkę z nierównościami społecznymi, głodem i brakiem dostępu do świeżej wody pitnej w najuboższych regionach świata. Aktor z zaangażowaniem dzieli się osobistymi doświadczeniami – nie tylko związanymi ze swoją działalnością charytatywną. Jako miłośnik kajakarstwa, Łukasz Nowicki z niepokojem obserwuje, jak bardzo, na przestrzeni lat, obniżył się poziom wód w polskich rzekach i jeziorach. Ambasador projektu Stop suszy! ma nadzieję, że wspólne działania, podejmowane m.in. przez instytucje państwowe, ale też przez społeczeństwo, przyczynią się do poprawy sytuacji i skuteczniejszej walki z suszą. Ochrona zasobów wodnych jest bowiem konieczna nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń.
 
Źródło: http://stopsuszy.pl/

Fot: Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich podczas konferencji Stop suszy!, 18 czerwca w Bydgoszczy. Autor: Wody Polskie

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK