Powstała animacja dotycząca inwestycji w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

14 czerwca 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało animację na temat procedury uwzględniania inwestycji w II aPGW.

Animacja 2D skierowana jest do inwestorów planujących realizację inwestycji mogących powodować nieosiągnięcie celów środowiskowych. Pokazuje ona 3, zależne od rodzaju inwestycji, możliwe procedury, w których inwestycja może uzyskać odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej i zostać uwzględniona w II aPGW.


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK