Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca 2019 r.

5 czerwca w ponad 100 krajach, w tym Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day).

Został on ustanowiony w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na tzw. Konferencji Sztokholmskiej zorganizowanej wtedy pod hasłem „Tylko jedna Ziemia". Głównym jej celem było zwrócenie uwagi przywódców całego świata na problemy egzystencji naszego gatunku, zapewnienie ludzkości warunków do przetrwania w kontekście postępujących zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Tegoroczna edycja Dnia Środowiska przebiega pod hasłem: ”Podejmij działania na rzecz zanieczyszczeń powietrza #BeatAirPollution
 
Obchody, jak zawsze mają na celu pogłębienie świadomości opinii publicznej na tematy związane z zachowaniem równowagi w przyrodzie, jak również ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Głównym ich celem jest podnoszenie w społeczeństwie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie jak najszerszych grup do aktywnej działalności proekologicznej. Musimy zdawać sobie sprawę z realnego znaczenia przyrody i naszej odpowiedzialności za jej stan. Działać globalnie, ale i lokalnie. I z myślą o środowisku oszczędniej gospodarować wodą, posadzić drzewo, a może czasem pojechać do pracy rowerem, zamiast autem.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie World Environment Day
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK