Odbyła się konferencja nt. wykazu obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków od wód zależnych

18 stycznia 2019 r.

W dniu 9 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach etapu I zadania „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych”.

Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników zaprezentował założenia metodyczne opracowania wykazu obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków od wód zależnych. Dokonał również prezentacji wykazu obszarów chronionych na podstawie zgromadzonych przykładów.
W spotkaniu konsultacyjnym i dyskusji zakończonej zebraniem uwag wzięło udział około 50 osób, w tym przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organizacji pozarządowych, parków narodowych, Generalnej Dyrecji Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, Głównego Inspektoratu Ochroby Środowiska.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK