Odbyła się konferencja nt. metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód

27 września 2018 r.

W dniu 11 września 2018 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja organizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, poświęcona dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.  

Otwarcia konferencji dokonała Joanna Kopczyńska, reprezentująca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i pełniąca funkcję Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Przywitała licznie zebranych, a następnie, po kilku słowach wprowadzenia dokonanego przez moderującego konferencję Jerzego Grelę, Głównego Konsultanta ds Gospodarki Wodnej w firmie MGGP S.A., głos zabrali prelegenci.

Przedstawili trzy prezentacje mające na celu przybliżenie tematyki konferencji. Paweł Pawlaczyk, ekspert związany m.in. z Komitetem Ochrony Przyrody PAN omówił: ”Proces wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód w Planach Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy i ich aktualizacjach”. Następnie dr Szymon Jusik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił: ”Przegląd podejścia do wyznaczania silnie zmienionych (SZCW) i sztucznych części wód (SCW) w krajach europejskich”. I wreszcie Ilona Biedroń, specjalista w Obszarze Inżynierii i Środowiska MGGP S.A. referując: Projekt wstępnej metodyki wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód na potrzeby II aktualizacji PGW w Polsce”, zamknęła swoim wystąpieniem tę część konferencji. 

Kolejnym punktem dnia były warsztaty, uczestnicy konferencji (po wcześniejszych deklaracjach) zostali podzieleni na cztery grupy. 90 minutowe panele prowadzono równolegle, tematem wszystkich sesji były wyniki pilotażu wstępnego i ostatecznego wyznaczania SZCW i SCW w odniesieniu do: a) rzek górskich i podgórskich, b) rzek nizinnych, c) jezior i d) wód przejściowych i przybrzeżnych. Po zakończeniu warsztatów wspólnie omówiono wyniki poszczególnych sesji problemowych, a moderatorzy dokonali podsumowania.

Przed zakończeniem konferencji, Paweł Prus z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie przedstawił jeszcze: ”Koncepcję określania wartości granicznych klas potencjału ekologicznego”. I odbyła się końcowa dyskusja. W podsumowaniu konferencji Joanna Kopczyńska, reprezentująca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym podziękowała wszystkim za aktywny udział i każdy fachowy głos, który może sprawić, że finalny dokument przygotowywany przez Wody Polskie będzie lepszej jakości.

Zapowiedziała też w niedalekiej przyszłości prace nad celami środowiskowymi. Jest to kolejny etap w cyklu przygotowywania dokumentów wynikających z ramowej Dyrektywy Wodnej. – Mam nadzieję, że tak samo aktywną dyskusję będziemy mieć właśnie nad celami środowiskowymi, powiedziała pani prezes.

Konferencja odbyła się w ramach działań informacyjnych towarzyszących projektowi pt. „PRZEGLĄD I WERYFIKACJA METODYK WYZNACZANIA SILNIE ZMIENIONYCH I SZTUCZNYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WRAZ ZE WSTĘPNYM I OSTATECZNYM WYZNACZENIEM”, stanowiącemu element prac zmierzających do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy na lata 2021 – 2027.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK