Konferencja nt. metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód

23 sierpnia 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na ogólnopolską konferencję poświęconą dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.

W dniu 11 września 2018 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Golden Floor Tower) odbędzie się konferencja organizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poświęcona dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.

Aby przybliżyć tematykę konferencji zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na to wydarzenie. W załączeniu znajdą Państwo zaktualizowaną agendę konferencji oraz prezentacje, które będą przedstawiane przez prelegentów w trakcie konferencji.

Ponadto informujemy o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do zagadnień merytorycznych wchodzących w zakres tematyczny konferencji i zarysowanych w załączonych prezentacjach. Mogą być one zgłaszane bezpośrednio na konferencji lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (na załączonym formularzu), zarówno przed konferencją, jak i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 21 września br.


Konferencja odbywa się w ramach działań informacyjnych towarzyszących projektowi pt. „PRZEGLĄD I WERYFIKACJA METODYK WYZNACZANIA SILNIE ZMIENIONYCH I SZTUCZNYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WRAZ ZE WSTĘPNYM I OSTATECZNYM WYZNACZENIEM”, stanowiącemu element prac zmierzających do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy na lata 2021 – 2027.

Agenda spotkania

Prezentacja nr 1

Prezentacja nr 2

Prezentacja nr 3

Prezentacja nr 4

Formularz składania uwag


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK