Ankietyzacja: W trosce o dobry stan wód

17 sierpnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 328 obowiązującej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.

Ankietyzacja prowadzona jest w ramach zadania pn. : „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE” (w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16) i trwać będzie do 24 sierpnia 2018 r. Jej głównym celem jest uzyskanie od jednostek najbardziej aktualnych i rzetelnych informacji służących do wypełnienia sprawozdania do KE z postępu we wdrażaniu działań przyczyniających się do poprawy lub trzymania dobrego stanu wód. Wśród jednostek znajdują się przede wszystkim  gminy, starostwa, regionalne zarządy gospodarki wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, ministerstwa.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://apwsk.pl/

 

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK