22 marca 2018 r. Światowym Dniem Wody

20 marca 2018 r.

Na całym świecie każdego roku, dokładnie 22 marca, celebrowany jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Natura dla wody”.

Statystyki są zatrważające. Jak wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNICEF, obecnie aż 2,1 mld ludzi (1 na 3 osoby) nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania.
Z okazji Światowego Dnia Wody Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do udziału w następujących wydarzeniach:
  • RZGW Białystok, Dzień Otwarty na Obiekcie Hydrotechnicznym Siemianówka, 22.03.2018
Wycieczka po Małej Elektrowni Wodnej, możliwość obejrzenia z bliska zrzutu wody, prezentacja o znaczeniu wód, awaryjne wyłączenie Elektrowni i konkursy z nagrodami.
  • RZGW Kraków, Dni Wody w Dobczycach, 14.04.2018
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, MPWiK w Krakowie, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej i RZGW Kraków zapraszają na Dni Wody w Dobczycach. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą wziąć udział w warsztatach „Znaczenie wody w przyrodzie i w życiu człowieka oraz sposoby jej oszczędzania w gospodarstwie domowym”. Młodzież i dorosłych zapraszamy na zwiedzanie Zbiornika Wodnego Dobczyce wraz z elektrownią. Szczegółowe informacje na temat zbiornika i elektrowni przedstawi pracownik RZGW Kraków.
  • RZGW Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 22.03.2018
Zapraszamy na wystąpienie Michała Misiewicza, który na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu opowie o zmianach w Nowym Prawie Wodnym,  a także na wykład Michała Wierzbickiego na temat „Gospodarowania wodą na obiektach hydrotechnicznych w zmiennych warunkach hydrologicznych (na przykładzie Zbiornika Jeziorsko i Kanału Ślesińskiego)” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W związku z objęciem patronu przez PGW Wody Polskie nad konkursem Woda=Życie, Dyrektor Zarządu Zlewni Sieradz weźmie udział w obradach jury konkursu.
  • RZGW Warszawa, zwiedzanie Śluzy Żerań w Warszawie, 22.03.2018
W tegorocznej edycji obchodów wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie. Młodzież będzie miała szansę obejrzenia niedostępnych na co dzień miejsc, w tym maszynowni i wieży ze sterownią. Po obiekcie oprowadzi uczniów kierownik Śluzy Żerań im. Tadeusza Tillingera w Warszawie. Uczestnicy wycieczki otrzymają przygotowany specjalnie na tę okazję labirynt „Statek płynie do Śluzy Żerań”, a zwycięzca loterii zdobędzie maskotkę. Do szkoły zostaną przekazane dwie gry edukacyjne „Młody Hydrolog”.
  • RZGW Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 22.03.2018
Wrocławskie obchody Światowego Dnia Wody, organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, odbędą się pod patronatem PGW WP. W ramach święta, pracownicy Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej  i innych wydziałów będą udzielać informacji na temat zakresu działalności Wód Polskich.
Zapraszamy do udziału w wybranych wydarzeniach i zachęcamy: gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, 22 marca pomyśl o wodzie!
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK