Konferencja nt. wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

9 marca 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza na ogólnopolską konferencję na temat metodyki szacowania przepływów środowiskowych w Polsce. Konferencja odbędzie się w przededniu Światowego Dnia Wody.

Udział w konferencji 21 marca 2018 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Golden Floor Tower) jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (liczba miejsc ograniczona). Szczegółowy program konferencji zawiera agenda spotkania.
Przepływy środowiskowe będą od III cyklu planistycznego, rozpoczynającego się w roku 2021, ważnym elementem w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. Konferencja jest drugim ogólnopolskim spotkaniem poświęconym tej tematyce (poprzednia odbyła się w roku 2015 i służyła przedstawieniu wstępnej metody szacowania przepływów środowiskowych). Obecnie prowadzone są prace obejmujące weryfikację i kalibrację wstępnej metody, których efektem końcowym ma być opracowanie ostatecznej metody wraz z zestawem narzędzi do jej wdrożenia w skali kraju.
Konferencja odbywa się w ramach projektu „Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce”, który jest elementem projektu „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK