Wody Polskie głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w Polsce

3 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.
2 stycznia tego roku Minister Środowiska Jan Szyszko powołał na stanowiska zastępców prezesa Wód Polskich Iwonę Kozę, Roberta Kęsego i Mateusza Balcerowicza. Pełnomocnikiem do spraw organizacji Wód Polskich jest Mariusz Gajda.
Wkrótce powstanie nowa strona internetowa Wód Polskich.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK