Erraty do projektów IIaPGW

1 październikaa 2021 r.

W czasie trwania konsultacji społecznych projektów IIaPGW nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na treść projektów IIaPGW, tj.:

- wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych gatunków (Dz. U. z 2021 poz. 896), które należy uwzględnić w rejestrze wykazów obszarów chronionych;
- zmiana projektu VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK), w wyniku którego zmieniły inwestycje i działania w kategorii działań: gospodarka ściekowa.

W związku z powyższym, aby zachować spójność i aktualność projektów IIaPGW ze wskazanymi dokumentami, zostały przygotowane erraty do następujących projektów IIaPGW:


Erraty podlegają prowadzonym konsultacjom społecznym i są dostępne do wglądu – dołączone w formie plików do danego projektu planu - pod adresem: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK