17 czerwca w Gliwicach i 22 czerwca we Wrocławiu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

7 czerwca 2021 r.

Spotkania konsultacyjne w Gliwicach i we Wrocławiu dotyczące projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) będą kolejną okazją do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim zadawania pytań na czacie i zgłaszania uwag dotyczących problematyki obszarów dorzeczy: Wisły - regionu wodnego Małej Wisły, Odry - regionu wodnego Górnej Odry, obszaru dorzecza Dunaju, regionu wodnego Czadeczki, omawianych w ramach spotkania konsultacyjnego w Gliwicach i obszarów dorzeczy: Odry - regionu wodnego Środkowej Odry i dorzecza Łaby – w ramach spotkania konsultacyjnego we Wrocławiu.

 
Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.apgw.gov.pl, w terminie do 15 czerwca na spotkanie w Gliwicach oraz do 18 czerwca na spotkanie we Wrocławiu. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, na stronie głównej oraz w zakładce spotkania konsultacyjne, ale bez możliwości zadawania pytań na czacie.
 
Każdy może zabrać głos w sprawie wody poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, do czego zachęcamy!
 
Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, które potrwają do 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK