7 czerwca w Rzeszowie i 10 czerwca w Krakowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

28 majaa 2021 r.

Spotkania konsultacyjne w Rzeszowie i Krakowie dotyczące projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) będą kolejną okazją do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim zadawania pytań na czacie i zgłaszania uwag dotyczących problematyki wodnej obszarów dorzeczy Wisły i Dniestru - w ramach spotkania konsultacyjnego w Rzeszowie oraz obszarów dorzeczy Wisły i Dunaju - w ramach spotkania w Krakowie.


Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.apgw.gov.pl, w terminie do 3 czerwca na spotkanie w Rzeszowie oraz do 8 czerwca - w Krakowie. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, na stronie głównej oraz w zakładce spotkania konsultacyjne, ale bez możliwości zadawania pytań na czacie.
 
Każdy może zabrać głos w sprawie wody poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, do czego zachęcamy!
 
Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, które potrwają do 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK