2 czerwca w Lublinie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

20 majaa 2021 r.

Tematyka stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce jest istotna dla nas wszystkich. Trwa seria spotkań konsultacyjnych projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. Kolejną ku temu okazją do dyskusji będzie spotkanie w Lublinie, które odbędzie się 2 czerwca. Podczas spotkania eksperci odniosą się do stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce, jak również przedstawią rekomendację działań, które należy wdrożyć dla obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Bugu, aby utrzymać lub osiągnąć dobry stan wód. Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań i zgłaszania uwag do projektów dokumentów. Zapraszamy do rejestracji.


Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, do 31 maja należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.apgw.gov.pl. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, w zakładce spotkania konsultacyjne, ale bez możliwości zadawania pytań na czacie. 

Każdy może zabrać głos w sprawie wody poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, do czego zachęcamy!

Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, które potrwają do 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK