31 maja w Białymstoku odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

20 majaa 2021 r.

Białystok będzie gospodarzem siódmego spotkania konsultacyjnego projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. W trakcie spotkania eksperci odniosą się do stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce, jak również przedstawią rekomendację działań, które należy wdrożyć dla poszczególnych obszarów dorzeczy, w tym regionu wodnego Narwi, aby utrzymać lub osiągnąć dobry stan wód. Uczestnicy spotkania będą mogli zgłosić swoje uwagi, a także zadać ekspertom pytania na czacie.


Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, do 27 maja należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.apgw.gov.pl. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, na stronie głównej oraz w zakładce spotkania konsultacyjne, ale bez możliwości zadawania pytań na czacie.
 
Każdy może zabrać głos w sprawie wody poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, do czego zachęcamy!
 
Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, które potrwają do 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK