25 maja w Gdańsku odbędzie się wspólne spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW i aPZRP. Zapraszamy do rejestracji.

12 majaa 2021 r.

Gdańsk to trzecie miasto, w którym eksperci projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) spotkają się na wspólnych konsultacjach ze społeczeństwem. W związku z obostrzeniami epidemicznymi i w trosce o bezpieczeństwo uczestników, spotkanie będzie miało formułę on-line.


W trakcie spotkania eksperci IIaPGW zaprezentują m.in. zestaw działań służących osiągnięciu celów środowiskowych dla obszarów dorzeczy Wisły, Świeżej i Banówki oraz regionu wodnego Dolnej Wisły z założeniami metodycznymi ich tworzenia. Z kolei przedstawiciele aPZRP przedstawią m.in. typy działań służących racjonalnemu zarządzaniu ryzykiem powodziowym na terenie województwa pomorskiego.
Spotkanie zostanie podzielone na dwa bloki poświęcone problematyce poszczególnych projektów. Od godziny 10.00 do godziny 12.20 będą poruszane zagadnienia dotyczące IIaPGW, od godziny 12.30 do godziny 14.30 - aPZRP. Po zakończeniu bloku drugiego, do godziny 15.30, przewidziano czas na dyskusję.


Rejestracja trwa do 21 maja

Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu, należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.apgw.gov.pl/pl/gdansk-2505. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał aktywne uczestniczenie w nim poprzez zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, w zakładce spotkania konsultacyjne, bez możliwości zadawania pytań na czacie.
Spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 15:45. Szczegółowa agenda dostępna jest na stronie https://www.apgw.gov.pl/pl/gdansk-2505. Zapraszamy do zapoznania się z nią przed spotkaniem i do aktywnego udziału w samym wydarzeniu.


IIaPGW i aPZRP

Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne w ramach IIaPGW, które zakończą się 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.

Od 22 grudnia 2020 r. do 22 września 2021 trwa seria spotkań konsultacyjnych dot. aPZRP w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy.


Więcej informacji nawww.apgw.gov.pl i www.stoppowodzi.pl.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK