17 maja odbędzie się wspólne spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW i aPZRP – tym razem gospodarzem będzie województwo łódzkie

6 majaa 2021 r.

Już po raz drugi eksperci projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) spotkają się na wspólnych konsultacjach ze społeczeństwem. W związku z obostrzeniami epidemicznymi i w trosce o bezpieczeństwo uczestników, spotkanie będzie miało formułę online.


W trakcie tego wydarzenia eksperci obu projektów zaprezentują m.in. zestaw działań służących osiągnięciu celów środowiskowych dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry oraz regionów wodnych Środkowej Wisły i Warty, wraz z prezentacją założeń metodycznych ich tworzenia, a także podadzą przykłady i typy działań, które służą racjonalnemu zarządzaniu ryzykiem powodziowym oraz osiągnięciu bądź utrzymaniu dobrego stanu wód na terenie województwa łódzkiego.
 
Spotkanie zostanie podzielone na dwa bloki poświęcone problematyce poszczególnych projektów. Od godziny 10.00 do godziny 12.20 będą poruszane zagadnienia dotyczące IIaPGW, od godziny 12.30 do godziny 14.30 te związane z aPZRP. Po zakończeniu bloku drugiego, do godziny 15.30, przewidziano czas na dyskusję.

Rejestracja trwa do 12 maja

Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu, należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.apgw.gov.pl. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał aktywne uczestniczenie w nim poprzez zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, w zakładce spotkania konsultacyjne, bez możliwości zadawania pytań na czacie.
Spotkanie w Łodzi rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 15:45. Szczegółowa agenda dostępna jest na stronie https://www.apgw.gov.pl/pl/Lodz-1705.
Zapraszamy do zapoznania się z agendą przed spotkaniem oraz aktywnego udziału w samym spotkaniu.

IIaPGW i aPZRP

Od 14 kwietnia 2021 r. rozpoczęły się półroczne konsultacje społeczne w ramach IIaPGW, które potrwają do 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód. 
Od 22 grudnia 2020 r. trwa seria 28 spotkań konsultacyjnych dot. aPZRP w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy.
 
Więcej informacji na www.apgw.gov.pl i www.stoppowodzi.pl.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK