Ruszyła rejestracja na spotkanie konsultacyjne w Warszawie w ramach projektu II aPGW

29 kwietnia 2021 r.

Już 13 maja o godzinie 10.00, w ramach ogólnopolskich konsultacji społecznych dotyczących drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (II aPGW), odbędzie się spotkanie w stolicy. Będzie to możliwość wysłuchania głosu ekspertów o stanie i jakości wód w Polsce oraz rekomendacji działań, które należy wdrożyć dla poszczególnych obszarów dorzeczy, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej ich dobry stan. To również okazja do bezpośredniego zadawania pytań lub zgłoszenia uwag do projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W związku z sytuacją epidemiczną spotkanie będzie przebiegało w formule on-line. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się poprzez formularz na stronie www.apgw.gov.pl.

Rejestracja trwa do 11 maja.

Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał aktywne uczestniczenie w nim poprzez zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl, w zakładce spotkania konsultacyjne, bez możliwości zadawania pytań na czacie.

Spotkanie w Warszawie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 15.00. Szczegółowa agenda dostępna jest na stronie www.apgw.gov.pl/pl/Warszawa-1305.

Zachęcamy również do zapoznania się z wersją niespecjalistyczną projektu planu II aPGW dla obszaru dorzecza Wisły na: www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow.

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu.


Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK