Zapraszamy na wspólne spotkania konsultacyjne aPZRP i II aPGW w Szczecinie, Łodzi i Gdańsku

27 kwietnia 2021 r.

Minister Infrastruktury zaprasza 11 maja w Szczecinie na wspólne spotkanie w ramach konsultacji społecznych aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) oraz II aktualizacji planów gospodarowania wodami (II aPGW). Zaplanowane zostały jeszcze dwie wspólne debaty: 17 maja w Łodzi oraz 25 maja w Gdańsku. Już teraz można rejestrować się na spotkanie online w Szczecinie. O szczegółach dotyczących konsultacji w Łodzi i Gdańsku będziemy Państwa informowali na stronach www.stoppowodzi.pl oraz www.apgw.gov.pl.


Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkanie konsultacyjne w Szczecinie zorganizowane będzie w trybie online na platformie Webex. Rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do godz. 15.45. Zaplanowane są dwa bloki prezentacji oraz czas na odpowiedzi na pytania zadane na dostępnym przez cały czas czacie. Szczegółowy program jest dostępny tutaj link.

Aby zarejestrować się na spotkanie w Szczecinie, należy wypełnić formularz online dostępny na stronie https://stoppowodzi.pl/formularze-rejestracji-na-spotkania-konsultacyjne/, wybierając odpowiednie pole z datą 11 maja. Jeden link można wykorzystać tylko dla jednego stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego (na każdy adres e-mail zostanie wysłany jeden link).

Od 22 grudnia 2020 r. trwa seria 28 spotkań konsultacyjnych dot. aPZRP w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na www.stoppowodzi.pl.

Od 14 kwietnia 2021 r. rozpoczęły się półroczne konsultacje społeczne w ramach II aPGW, które potrwają do 14 października. Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód. Projekty II aPGW dostępne są na stronie www.apgw.gov.pl. Serdecznie zapraszamy na spotkania!

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapraszamy też do zapoznania się z agendą spotkania.

AGENDA

 

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK