Paweł Rusiecki nowym Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym

15 stycznia 2021 r.

Paweł Rusiecki 14 stycznia 2021 roku został powołany przez Ministra Infrastruktury na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał gratulacje nowo mianowanemu Zastępcy i powiedział:
- Najważniejszymi zadaniami, jakimi zajmie się Paweł Rusiecki jest wsparcie samorządów we wrażaniu rozwiązań dla skutecznego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej. Na pewno ten rok będzie stał pod znakiem weryfikacji i zatwierdzania taryf opłat za wodę i ścieki. Niezmiennie zadaniem Pionu Zarządzania Środowiskiem Wodnym będzie stanie na straży ochrony czystości środowiska naturalnego wód naszego kraju.
Paweł Rusiecki jest absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Ukończył również podyplomowe studia z dziedziny budownictwa i architektury, a także studia z dziedziny zarządzania. Posiada 26-letnie doświadczenie pracy w branży wodno–kanalizacyjnej. W latach 2012-2018 prowadził zajęcia dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kierunku Inżynieria Środowiska. W lipcu 2018 roku Paweł Rusiecki dołączył do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, gdzie objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym, które sprawował do momentu objęcia funkcji Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.
W trakcie sprawowania funkcji Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym, Paweł Rusiecki zajął się nowym obszarem działalności związanym z funkcją Wód Polskich jako organu regulacyjnego. Paweł Rusiecki nadzorował m.in. proces taryfikacji cen wody i ścieków w 11 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w całym kraju. Wdrożył narzędzia niezbędne do ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Do osiągnięć Pawła Rusieckiego należy zamknięcie pierwszego cyklu taryfowego rozpoczętego przez Wody Polskie w 2018. Wydano ponad 2700 decyzji określających ceny wody i ścieków w całym kraju. Ograniczono w znaczny sposób próby przeprowadzenia dużych wzrostów cen. Uporządkowany został proces taryfikacji w RZGW i KZGW.  W latach 2000 – 2018 Paweł Rusiecki przyczynił się do optymalizacji opomiarowania wody i ścieków, stworzenia koncepcji i rozbudowy zautomatyzowanej Stacji Legalizacji wodomierzy i przetworników do ciepłomierzy w zakresie MID oraz m.in. wdrożenia systemu zdalnego odczytu w MPWiK Lublin.
 
Przemysław Daca Prezes Wód Polskich z nowym Zastępcą - Pawłem Rusieckim. Fot. Wody Polskie
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK