Światowy Dzień Gleby

7 grudnia 2020 r.

Od 2002 roku, 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby. Został on ustanowiony przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych (ang. International Union of Soil Sciences, IUSS). Od 2012 roku obchody organizowane są przez FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) i Globalne Partnerstwo dla Gleb (ang. Global Soil Partnership, GSP), natomiast w 2013 roku rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Gleby przyjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem obchodów święta gleby jest zwrócenie uwagi na funkcje, jakie spełnia ona w środowisku oraz rolę, jaką pełni w kształtowaniu jakości życia w obliczu wciąż rosnącej populacji ludności. Trzeba pamiętać o zagrożeniach dla funkcji gleb, które wiążą się głównie z działalnością człowieka (wyjałowienie, przenawożenie, osuszanie, zanieczyszczenie, erozja), jak również dynamiką naturalnych czynników przyrodniczych (zmiany klimatyczne).
Gleba stanowi główny składnik ekosystemu lądowego, jest zasobem nieodnawialnym, niezbędnym elementem środowiska ograniczającym spadek bioróżnorodności i zmian klimatycznych. Pełni kluczową rolę w cyklu hydrologicznym, oczyszczaniu środowiska, a także przepływie energii i krążeniu materii w ekosystemie. Ma olbrzymie znaczenie dla człowieka i innych organizmów żywych. Jej podstawową funkcją jest dostarczanie żywności, biomasy oraz surowców naturalnych.
Ponad 90 proc. żywności pochodzi z gleby lub wytwarza się ją z płodów rolnych uprawianych w i na glebie. Ilość oraz jakość żywności zależą od wielkości areału oraz stanu gleb. Stwarza ona warunki dla rozwoju roślin, pełni funkcję regulatora gospodarki wodnej w środowisku. Ma ona również duże znaczenie w regulacji klimatu, redukowaniu zanieczyszczeń i oczyszczaniu wody. Gleba reguluje przepływ i gromadzi wodę (retencja), która zawiera rozpuszczone sole, niezbędne dla roślin. Woda glebowa zasila też zasoby wód podziemnych. Jest filtrem chroniącym jakość wody. Im większa pojemność sorpcyjna gleby, tym lepiej ona filtruje i zatrzymuje substancje toksyczne. 
W 2020 roku hasłem przewodnim Światowego Dnia Gleby jest „Utrzymuj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK