Światowy Dzień Wody

23 marca 2020 r.

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody dotyczyły problematyki wodnej w kontekście zmian klimatycznych.

Obchody Dnia Wody mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie oraz podejmowania działań, które będą podnosiły świadomość społeczną. Lepsza gospodarka wodna jest zasadniczym elementem skutecznej strategii łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Poprawa praktyk w zakresie gospodarki wodnej może przyczynić się do zwiększenia odporności na zmiany klimatu, poprawy zdrowia ekosystemów i zmniejszenia ryzyka wystąpienia katastrof związanych z wodą.
 • Dziś 1 na 3 osoby na świecie - około 2,2 miliarda - żyje bez dostępu do czystej wody pitnej. (dane WHO/UNICEF 2019).
 • Do 2050 r. nawet 5,7 miliarda ludzi może mieszkać na obszarach, na których woda jest deficytowa przez co najmniej jeden miesiąc w roku. (UNESCO 2018).
 • Odporne na warunki klimatyczne wodociągi i urządzenia sanitarne mogłoby uratować życie ponad 360 tys. niemowląt rocznie. (ONZ 2018).
 • Przewiduje się, że do 2030 roku 700 milionów ludzi na całym świecie może zostać przesiedlonych ze swoich miejsc zamieszkania z powodu znacznego niedoboru wody.
 • Jeśli ograniczymy globalne ocieplenie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, w porównaniu z 2°C, możemy zmniejszyć tzw. stres wodny spowodowany klimatem nawet o 50 proc. (UN-Water 2019).
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe - których częstotliwość i intensywność wzrastają z powodu zmian klimatycznych - spowodowały w ciągu ostatniej dekady ponad 90 proc. poważnych katastrof. (UNDRR 2015).
 • Przewiduje się, że do 2040 r. globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o ponad 25 proc., a zapotrzebowanie na wodę o ponad 50 proc., głównie za sprawą produkcji, wytwarzania energii elektrycznej i na potrzeby gospodarstw domowych. (Międzynarodowa Agencja Energii 2018/UNESCO 2018).
ONZ alarmuje - nie możemy sobie pozwolić na czekanie. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu związanych z wodą wpłynie na ochronę zdrowia i ochronę życia na Ziemi, a bardziej wydajne korzystanie z wody ograniczy emisję gazów cieplarnianych. Decydenci w dziedzinie polityki klimatycznej muszą wpisać rozwiązywanie problemów związanych z wodą w strategie swoich planów działania.

Setki tysięcy ludzi podejmuje indywidualne działania w sprawie zmian klimatu w ramach kampanii ONZ #ActNow. Oto pięć zmian, których wszyscy możemy dokonać już dziś:
 • Bierz pięciominutowy prysznic: Niedobór wody dotyka aż czterech na dziesięciu ludzi na świecie. Ponieważ 80 proc ścieków nigdy nie jest oczyszczanych, krótsze prysznice, to świetny sposób na ocalenie tego cennego zasobu 1.
 • Jedz więcej posiłków przygotowywanych na bazie roślin: Zmiany w diecie, polegające na podawaniu pokarmów roślinnych i zrównoważonej żywności pochodzenia zwierzęcego, mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 8,0 gigaton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie 2.
 • Nie wyrzucaj żywności: Szacuje się, że 1/3 całej żywności produkowanej na świecie jest tracona lub marnowana. Ograniczenie marnotrawstwa żywności zmniejsza popyt na rolnictwo, które jest jednym z największych konsumentów wody 3.
 • Wyłączaj technikę: Obecnie 90 proc. produkcji energii elektrycznej wymaga dużego zużycia wody. Wyłączaj urządzenia, gdy ich nie używasz 4.
 • Kupuj w sposób zrównoważony: Do wyprodukowania pary dżinsów konieczne jest zużycie 10 tys. litrów wody, czyli tylu, ile człowiek wypija w ciągu 10 lat. Pozyskiwanie naszych towarów z odpowiedzialnych źródeł może mieć duży wpływ na zużycie wody i innych niezbędnych zasobów 5.
Więcej możesz dowiedzieć się:
 • na stronie Światowego Dnia Wody 2020: https://www.worldwaterday.org
 • z Raportu ONZ o rozwoju gospodarki wodnej na świecie w 2020 r., z dnia 23 marca: https://www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report/.
 • z opisu polityki wodnej ONZ w zakresie zmian klimatycznych i wody: https://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/.
 • odkrywając proste sposoby wpływania na zmiany klimatyczne: www.un.org/en/actnow1
ActNow – UN campaign: www.un.org/en/actnow
2IPCC (2019), Climate Change and Land: an IPCC special report: https://www.ipcc.ch/srccl/
3FAO (2011): http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
4UNESCO (2014), UN World Water Development Report: Water and Energy: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2014-water-energy/
5ActNow – UN campaign: www.un.org/en/actnow

Materiał opracowano na podstawie:
https://www.worldwaterday.org/
https://www.unwater.org/
Plakat: UN-Water​
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK