Zaproszenie do udziału w warsztatach merytorycznych o renaturyzacji

2 stycznia 2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Multiconsult Polska sp. z o.o. zapraszają do udziału w warsztatach merytorycznych realizowanych w ramach zamówienia pn. „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00.0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Celem spotkania jest przedstawienie wstępnego projektu krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych oraz dyskusja nt. potrzeb i możliwości wdrażania programu.
Z uwagi na warsztatowy charakter spotkania prosimy uczestników o dysponowanie smartfonem lub tabletem z możliwością podłączenia do Internetu.
Warsztaty odbędą się 9 stycznia 2020 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, w budynku Golden Floor Tower w godzinach 9.00 – 16.30.
Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
Celem zgłoszenia udziału, wymagana jest rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza elektronicznego: https://form.jotform.com/193563999545378 do dnia 7 stycznia 2020 r do godziny 12:00. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowy plan spotkania przedstawiono w agendzie poniżej. 

AGENDA WARSZTATÓW 09.01.2020.
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK