Wody Polskie z nowymi uprawnieniami

20 listopadaa 2019 r.

Ustawa zmieniająca Prawo Wodne wchodzi w życie. Nowelizacja pozwala Wodom Polskim przejąć uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa nad śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym. Nowe przepisy mają zapewnić także stabilne źródła finansowania Wodom Polskim.

Ustawa wprowadzi rozwiązania usprawniające postępowania administracyjne. Sprecyzowane zostaną wymogi odnoszące się do wydawania zgód wodnoprawnych oraz decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Pozwoli to szybciej wydawać zgody wodnoprawne.

Nowela wprowadza wiele ułatwień dla użytkowników wód. Przykładowo zwiększono  z 2 do 3 m głębokość stawu, na którego budowę nie trzeba będzie mieć pozwolenia, wystarczy zgłoszenie wodnoprawne.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że w pozwoleniach wodnoprawnych maksymalna ilość pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków będzie określana w metrach sześciennych na sekundę, a nie w metrach sześciennych na godzinę, jak to było wcześniej.

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy przeniesienia finansowania z Wód Polskich do budżetu państwa działalności służb państwowych: Państwowej Służby Hydrometeorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz Państwowej Służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Nowelizacja kładzie także nacisk na edukację. Szkoły, uczelnie i organizacje pozarządowe będą mieć możliwość darmowego pobierania informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami w celu popularyzacji wiedzy z tego obszaru.

Pełna treść nowelizacji dostępna jest TUTAJ 

Znowelizowane regulacje, co do zasady, mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 Zespół Komunikacji Społecznej

 
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK