Konsultacje społeczne

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga włączenia wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego udziału w jej wdrażaniu, w szczególności w opracowaniu, przeglądzie i uaktualnieniu planów gospodarowania wodami w dorzeczach (aPGW).

W tym celu dla każdego obszaru dorzecza opublikowane są, a tym samym udostępnione do zgłaszania uwag społeczeństwu:

1. Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planu (konsultacje powinny rozpocząć się co najmniej 3 lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan).
2. Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza (konsultacje powinny rozpocząć się co najmniej 2 lata przed rozpoczęciem okresu, do którego odnosi się plan).
3. Projekt planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (konsultacje powinny rozpocząć się co najmniej rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan).

Konsultacje harmonogramu i programu prac oraz projektu przeglądu istotnych problemów gopspodarki wodnej zostały już przeprowadzone. W chwili obecnej trwają konsultacje projektów IIaPGW.

W czasie trwania konsultacji II aPGW, od 14 kwietnia do 14 października 2021 r., osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją planów:

  • na stronie www.gov.pl/web/infrastruktura i www.apgw.gov.pl/konsultacje;
  • w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;
  • w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 w Warszawie;


oraz zgłoszenia uwagi w kilku formach:

  • poprzez ankietę online na stronie https://www.apgw.gov.pl/pl/ankieta-apgw-II;
  • poprzez wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl;
  • pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.


Więcej na stronie www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK