Konsultacje społeczne aPGW

Konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy rozpoczęły się 14 kwietnia 2021 r. i trwały do 14 października 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbyły się w 15 miastach w całym kraju. Więcej informacji: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga włączenia społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego jej wdrażania, co szczególnie istotne w procesie aktualizacji i weryfikacji PGW.

Konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych dla projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami trwały sześć miesięcy, i były prowadzone od 25 listopada 2014 roku do 22 czerwca 2015 roku. W tym czasie zorganizowano 20 spotkań konsultacyjnych na 10 obszarach dorzeczy w Polsce,  przeprowadzono 8 konferencji w największych miastach w Polsce i spotkań w ramach badań jakościowych.
Spotkania, konferencje oraz Krajowe Forum Wodne były znakomitą okazją do dyskusji szerokiego grona interesariuszy na temat gospodarki wodnej i projektów planów. W spotkaniach wzięło udział blisko 2000 osób, a za pośrednictwem ankiet (analogowych i elektronicznych) wypowiedziało się ponad 4300 respondentów. Zebrane uwagi zostały dokładnie przeanalizowane przez ekspertów, a zasadne zostały uwzględnione w I aPGW. Możliwość dyskusji wszystkich zainteresowanych stron przyczyniła się do wypracowania kompromisu wielu środowisk.

Konsultacje są ważną formą udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami. Pozwalają na wypracowanie rozwiązań opartych na wiedzy, spostrzeżeniach, doświadczeniach i pomysłach poszczególnych grup interesariuszy uczestniczących w tym procesie. Po wprowadzeniu zmian do dokumentów, ostateczne wersje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały zatwierdzone przez rząd. 
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK